การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.25 40.00
0.26 - 1.00 50.00
1.01 - 2.00 70.00
2.01 - 2.50 140.00
2.51 - 3.00 155.00
3.01 - 3.50 175.00
3.51 - 4.00 195.00
4.01 - 4.50 215.00
4.51 - 5.00 235.00
5.01 - 5.50 260.00
5.51 - 6.00 295.00
6.01 - 6.50 310.00
6.51 - 7.00 335.00
7.01 - 7.50 360.00
7.51 - 8.00 385.00
8.01 - 8.50 415.00
8.51 - 9.00 445.00
9.01 - 9.50 475.00
9.51 - ขึ้นไป 505.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 50.00
0.03 - 0.10 55.00
0.11 - 0.25 60.00
0.26 - 0.50 70.00
0.51 - 1.00 85.00
1.01 - 1.50 100.00
1.51 - 2.00 115.00
2.01 - 2.50 140.00
2.51 - 3.00 155.00
3.01 - 3.50 175.00
3.51 - 4.00 195.00
4.01 - 4.50 215.00
4.51 - 5.00 235.00
5.01 - 5.50 260.00
5.51 - 6.00 295.00
6.01 - 6.50 310.00
6.51 - 7.00 335.00
7.01 - 7.50 360.00
7.51 - 8.00 385.00
8.01 - 8.50 415.00
8.51 - 9.00 445.00
9.01 - 9.50 475.00
9.51 - ขึ้นไป 505.00