ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 1 30
ปานกลาง 0 0 1 59
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 96.8%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ใส่ใจดีค่ะ

17-06-2020
13:54

ไม่เปิดเผยชื่อ

สวย ถูกใจ คุ้มค่า ส่งสินค้ารวดเร็วมากคะ

10-03-2019
13:17

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

20-09-2018
19:13

นางสาวรัตนา

Good

29-12-2017
15:00

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

04-12-2017
10:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งช้าไปหน่อย

02-10-2017
18:19

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าคุณภาพดีคะ

19-09-2017
10:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มี

16-06-2017
08:30

ไม่เปิดเผยชื่อ

ปานกลาง

13-06-2017
15:37

ไม่เปิดเผยชื่อ

หลวมไปนิด

12-06-2017
12:47