การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ส่งแบบ EMS
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.25 50.00
0.26 - 0.50 60.00
0.51 - 1.00 75.00
1.01 - 1.50 90.00
1.51 - 2.00 105.00
2.01 - 2.50 130.00
2.51 - 3.00 145.00
3.01 - 3.50 165.00
3.51 - 4.00 185.00
4.01 - ขึ้นไป 250.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย จัดส่งแบบ ลงทะเบียน
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.20 30.00
0.21 - 0.50 40.00
0.51 - 1.00 45.00
1.01 - 2.00 60.00
2.01 - ขึ้นไป 100.00