การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 70.00
0.51 - 1.50 80.00
1.51 - 2.50 100.00
2.51 - 5.00 200.00
5.01 - 7.50 300.00
7.51 - 10.00 400.00
10.01 - 12.50 500.00
12.51 - ขึ้นไป 600.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย ชุดผ้านวม ไปรษณีย์พัสดุธรรมดา
โดยคิดตาม "แบบเหมา" ต่อรายการสั่งซื้อ : ฟรีค่าจัดส่ง ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)