ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 3
ปานกลาง 0 0 2 22
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

09-12-2019
21:13

ฝนทอง

คุณภาพสินค้าตรงตามที่ลงไว้

19-08-2019
08:17

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งเร็ว ตอบเมลช้า

26-07-2017
11:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้ามีคุณภาพ ร้านค้าให้ความเอาใจใส่ต่อลูกค้าเป็นอย่างดี

28-06-2017
09:55