ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 3 22 4627
ปานกลาง 16 47 265 10277
ไม่พอใจ 0 2 9 301
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 60% 71% 93.9%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

หากสินค้าล่าช้าควรแจ้งให้ทราบถึงการล่าช้าด้วยค่ะ

14-01-2020
18:00

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

25-11-2019
14:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าที่สั่งไม่เหมือนในภาพ

16-09-2019
09:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งช้ามาก

23-08-2019
09:27

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

16-08-2019
09:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีครับ

13-08-2019
16:04

วัลลภา

กระเป๋าสวยกว่าที่คิด

10-08-2019
12:42

นาฏยา

ส่งของช้ามากค่ะ ต้องโทรตาม

06-08-2019
23:51

ไม่เปิดเผยชื่อ

อยากให้มีสินค้ามาให้เลือกมากกว่านี้

06-08-2019
22:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

ชอบกระเป๋ามากๆเลย

23-07-2019
09:53