ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 25 64 126 4614
ปานกลาง 224 341 789 10145
ไม่พอใจ 2 3 11 294
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 92.6% 95.5% 92% 94%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

--

22-03-2019
09:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

โดยรวมดี

19-03-2019
15:56

รังสิน

...

18-03-2019
15:17

ไม่เปิดเผยชื่อ

...

18-03-2019
15:17

บรรหาร

..

06-03-2019
13:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

ถูกใจมาก

25-02-2019
13:32

กอบกุล

สินค้าสวยงาม

12-02-2019
19:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

It's so bad

31-01-2019
14:27

สฤษดิ์

ดีจ้า

30-01-2019
10:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มีของก็ยังอยากขาย

29-01-2019
02:22