ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 3
ปานกลาง 2 2 5 25
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 75%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ขนิษฐา

สินค้าส่งเร็วค่ะ​ ครบถ้วน

05-01-2019
16:20

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

26-12-2018
19:00

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าตรงตามรูปที่โฆษณา

03-09-2018
16:58

ไม่เปิดเผยชื่อ

ชอบคะ

17-10-2017
18:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

ชุดไม่เหมือนกับที่แจ้งไว้ ใส่ไม่ได้ คืนเงินก็ไม่ได้ เศร้าจัง

25-09-2017
09:07