การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย บริษัทจัดส่ง Express
โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 290.00 45.00
290.01 - 499.00 60.00
499.01 - 899.00 70.00
899.01 - 1,399.00 100.00
1,399.01 - 1,799.00 150.00
1,799.01 - 1,999.00 160.00
1,999.01 - ขึ้นไป 180.00