ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 2 2 9
ปานกลาง 5 7 18 34
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีเยี่ยมค่ะ

02-07-2019
17:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้ารวดเร็ว

01-06-2019
07:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

22-03-2018
18:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

_

16-11-2017
06:09

ไม่เปิดเผยชื่อ

Multiple use แต่ยังไม่ได้ลองใช้งานจริง

03-05-2017
08:21

ไม่เปิดเผยชื่อ

บริการดีมาก

27-03-2017
16:10

nattapron

Ok

08-03-2017
18:58

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจคะ

30-01-2017
08:07

ปลิดา

พอใจ

30-01-2017
08:05