ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 3 8
ปานกลาง 0 0 2 6
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

5

06-05-2020
12:12

ณาญาณิ

สินค้าแข็งแรง เหมือนที่โพสต์ขาย ไม่ผิดหวัง

29-11-2019
21:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

17-07-2019
18:37

ไม่เปิดเผยชื่อ

บริการดีตรงต่อเวลา

23-05-2019
22:01

กร

xxxx

21-02-2019
12:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของดี ส่งไว ชอบค่ะ

30-10-2018
11:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

เร็วมาก

12-10-2018
10:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

16-09-2017
11:56