ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 6 37 60 133
ปานกลาง 8 141 195 298
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

พรหมพร

ส่งไวค่ะ สินค้าคุณภาพดี

15-06-2019
18:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

15-06-2019
09:05

วิมลวรรณ

OK ค่ะ

14-06-2019
15:59

อัญชลี

สั่งเมื่อวานได้วันนี้รวดเร็วมากค่ะ

28-05-2019
12:08

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าคุณภาพดีมาก

19-05-2019
14:30

ไม่เปิดเผยชื่อ

Ok.

10-05-2019
14:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

ร้านใส่ใจดี ถ้ากินแล้วokจะซื้อซ้ำ

08-05-2019
22:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งไวมากกกก

13-01-2019
14:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

ห่อสินค้าดี เลขแจ้งเลขพัสดุผิด จึงตรวจสอบไม่ได้

07-01-2019
13:39

วัชรีญา

ดี

04-01-2019
09:50