ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 4 17 144
ปานกลาง 0 12 52 336
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสินค้าเร็วดี

10-11-2019
13:28

ภคพร

'-

09-10-2019
08:06

ธนการ์

ได้ของตามที่สั่ง ห่อดีด้วยค่ะ

09-10-2019
01:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสินค้าเร็ว ห่อดีมาก

06-09-2019
10:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งไวคะ

30-08-2019
00:53

บุศรัตน์

-

14-08-2019
11:55

บุศรัตน์

-

10-08-2019
12:32

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งไวดีครับ

27-07-2019
18:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

ชอบร้านนี้ค่ะ

15-07-2019
11:39

กิตติเดช

สินค้าดี

25-06-2019
10:34