ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 3 4
ปานกลาง 1 1 12 12
ไม่พอใจ 0 1 1 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 50% 75% 80%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

อภิจิต

เครใช้ได้ครับ

30-01-2020
18:19

นายเชิดชัย

ไม่ได้รับสินค้า

13-12-2019
08:29

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของแท้ คุณภาพดี

05-06-2019
14:08

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพดี

29-05-2019
16:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

02-03-2019
12:26