การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 25.00
0.11 - 0.25 30.00
0.26 - 0.50 40.00
0.51 - 1.00 50.00
1.01 - 1.50 50.00
1.51 - 2.00 70.00
2.01 - ขึ้นไป 200.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 45.00
0.11 - 0.25 50.00
0.26 - 0.50 60.00
0.51 - 1.00 75.00
1.01 - 1.50 90.00
1.51 - 2.00 105.00
2.01 - 2.50 130.00
2.51 - 3.00 140.00
3.01 - 3.50 150.00
3.51 - 4.00 160.00
4.01 - 4.50 170.00
4.51 - 5.00 180.00
5.01 - ขึ้นไป 300.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.25 60.00
0.26 - 1.00 100.00
1.01 - 2.00 120.00
2.01 - 3.00 140.00
3.01 - 3.50 150.00
3.51 - 4.00 160.00
4.01 - 4.50 170.00
4.51 - 5.00 180.00
5.01 - ขึ้นไป 300.00