การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 80.00
0.51 - 1.00 90.00
1.01 - 1.50 110.00
1.51 - 2.00 130.00
2.01 - 2.50 160.00
2.51 - 3.00 180.00
3.01 - 3.50 200.00
3.51 - 4.00 220.00
4.01 - 4.50 240.00
4.51 - 5.00 260.00
5.01 - 5.50 280.00
5.51 - 6.00 300.00
6.01 - 6.50 310.00
6.51 - 7.00 360.00
7.01 - 7.50 380.00
7.51 - 8.00 410.00
8.01 - 8.50 460.00
8.51 - 9.00 500.00
9.01 - 9.50 520.00
9.51 - 10.00 550.00
10.01 - 10.50 570.00
10.51 - 11.00 570.00
11.01 - 11.50 590.00
11.51 - 12.00 590.00
12.01 - 12.50 600.00
12.51 - 13.00 600.00
13.01 - 13.50 620.00
13.51 - 14.00 620.00
14.01 - 14.50 640.00
14.51 - 15.00 640.00
15.01 - 15.50 650.00
15.51 - 16.00 650.00
16.01 - 17.00 670.00
17.01 - 17.50 690.00
17.51 - 18.00 690.00
18.01 - 18.50 700.00
18.51 - 19.00 700.00
19.01 - 19.50 720.00
19.51 - 20.00 720.00
20.01 - ขึ้นไป 750.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย พัสดุธรรมดา
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 40.00
1.01 - 2.00 60.00
2.01 - 3.00 80.00
3.01 - 4.00 90.00
4.01 - 5.00 110.00
5.01 - 6.00 130.00
6.01 - 7.00 150.00
7.01 - 8.00 170.00
8.01 - 9.00 190.00
9.01 - 10.00 210.00
10.01 - 11.00 230.00
11.01 - 12.00 250.00
12.01 - 13.00 270.00
13.01 - 14.00 290.00
14.01 - 15.00 310.00
15.01 - 16.00 330.00
16.01 - 17.00 350.00
17.01 - 18.00 370.00
18.01 - 19.00 390.00
19.01 - 20.00 410.00
20.01 - 21.00 430.00
21.01 - 22.00 450.00
22.01 - 23.00 470.00
23.01 - 24.00 490.00
24.01 - ขึ้นไป 600.00