ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 1 17
ปานกลาง 0 0 8 36
ไม่พอใจ 0 0 0 3
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 100% 85%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับเร็ว พลอยเหมือนรูป

27-04-2019
16:01

ชัชสรัญ อจลญา

N/A

17-03-2019
09:33

สุทธพร

เหมือนรูป สีสวยไฟดี สวยกว่าของจริง

18-05-2018
01:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

พลอยสวยมากเหมือนรูป

13-05-2018
02:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีครับ

23-09-2017
06:07

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่สวย

08-08-2017
21:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

Feeling sorry for the woman selling

30-06-2017
07:49

ไม่เปิดเผยชื่อ

สวยค่ะ

25-05-2017
17:23

ไม่เปิดเผยชื่อ

อยากให้มีกล่องบรรจุพลอยเม็ดใหญ่ด้วยค่ะ

12-05-2017
14:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

18-04-2017
16:27