การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.25 62.00
0.26 - 2.00 112.00
2.01 - 3.00 162.00
3.01 - 5.50 262.00
5.51 - 7.50 362.00
7.51 - 8.50 412.00
8.51 - ขึ้นไป 512.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย Flash Express
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 50.00
1.01 - 2.00 60.00
2.01 - 3.00 70.00
3.01 - 4.00 80.00
4.01 - 5.00 90.00
5.01 - 6.00 100.00
6.01 - 7.00 110.00
7.01 - 8.00 120.00
8.01 - ขึ้นไป 130.00