การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.09 ฟรี
0.10 - 0.19 35.00
0.20 - 0.49 40.00
0.50 - 0.99 50.00
1.00 - 1.50 60.00
1.51 - 3.00 80.00
3.01 - ขึ้นไป 100.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.09 30.00
0.10 - 0.19 60.00
0.20 - 0.49 60.00
0.50 - 0.99 80.00
1.00 - 1.50 100.00
1.51 - 3.00 150.00
3.01 - ขึ้นไป 200.00