การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 500.00 50.00
500.01 - 600.00 60.00
600.01 - 700.00 70.00
700.01 - 800.00 80.00
800.01 - 900.00 90.00
900.01 - 1,000.00 100.00
1,000.01 - 2,000.00 200.00
2,000.01 - 3,000.00 300.00
3,000.01 - ขึ้นไป ฟรี
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย จัดส่งโดยร้านค้า
โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 500.00 50.00
500.01 - 600.00 60.00
600.01 - 700.00 70.00
700.01 - 800.00 80.00
800.01 - 900.00 90.00
900.01 - 1,000.00 100.00
1,000.01 - 2,000.00 200.00
2,000.01 - 3,000.00 300.00
3,000.01 - ขึ้นไป ฟรี