การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 50.00
2 - 2 65.00
3 - 3 80.00
4 - 4 95.00
5 - 5 110.00
6 - 8 120.00
9 - 10 130.00
11 - 11 140.00
12 - 12 150.00
13 - 13 160.00
14 - 14 170.00
15 - 15 180.00
16 - 16 190.00
17 - 17 200.00
18 - 18 210.00
19 - 19 220.00
20 - 20 230.00
21 - 21 240.00
22 - 22 250.00
23 - 23 260.00
24 - ขึ้นไป 270.00