ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 0
ปานกลาง 0 0 2 3
ไม่พอใจ 0 0 1 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 0%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

สินีนาฎ

ร้านค้าไม่โทรแจ้งลูกค้าว่าสินค้าหมด ต้องให้ลูกค้าโทรถามหลังจากที่ครบกำหนดรับสินค้า แล้วแจ้งว่าสินค้าอาจจะหมดจะตรวจสอบเพิ่มเติมให้แล้วจะติดต่อกลับ แต่ก็ไม่เคยติดต่อกลับมาอีกเลย

15-05-2019
13:52