ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 1 1 2 18
ปานกลาง 1 2 12 148
ไม่พอใจ 0 0 0 4
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 81.8%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

Overall OK

02-08-2020
19:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

ผ้าไม่สวย

27-10-2019
10:51

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าตามต้องการ ขอบคุณมากค่ะ

19-09-2019
14:17

วนิดา

สวยค่ะ

06-03-2019
13:17

ไม่เปิดเผยชื่อ

เจ้าของร้านดูแลดีค่ะ

25-01-2019
19:59

รัตติกาล

ดีค่ะ

04-11-2018
13:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

กรอกขอคืนเงินยากมาก

20-03-2018
17:48

ไม่เปิดเผยชื่อ

เสื้อสวยสมราคา มีต้องไปเก็บเข้าบ้าง เพราะผู้ซื้อหุ่นไซด์ขนาดเล็ก

09-03-2018
16:31

ไม่เปิดเผยชื่อ

บริการประทับใจค่ะ

02-03-2018
11:26

จินตนา ทะนันชัย

that's good. it made me believe in the website, though it does not have what I like, I can get to money back. Thank you very much

22-12-2017
11:45