ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 20
ปานกลาง 0 2 4 27
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

โดยรวมโอเค

16-03-2017
13:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

โอเครต่ะ

08-12-2016
17:57

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

25-10-2016
20:39

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีคะ

21-10-2016
14:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

ชอบมากค่ะ

22-06-2016
18:04

ไม่เปิดเผยชื่อ

ok

18-02-2016
21:08

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

17-09-2015
17:52

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

17-09-2015
17:52

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

17-09-2015
17:52

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

17-09-2015
17:51