การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 55.00
1.01 - 2.00 80.00
2.01 - 3.00 120.00
3.01 - 4.00 140.00
4.01 - 5.00 160.00
5.01 - 6.00 180.00
6.01 - 7.00 200.00
7.01 - 8.00 220.00
8.01 - 9.00 240.00
9.01 - 10.00 260.00
10.01 - 11.00 400.00
11.01 - 12.00 450.00
12.01 - 13.00 500.00
13.01 - 14.00 500.00
14.01 - 15.00 500.00
15.01 - ขึ้นไป 500.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 80.00
1.01 - 2.00 100.00
2.01 - 3.00 150.00
3.01 - 4.00 200.00
4.01 - 5.00 250.00
5.01 - 6.00 300.00
6.01 - 7.00 350.00
7.01 - 8.00 400.00
8.01 - 9.00 450.00
9.01 - 10.00 500.00
10.01 - ขึ้นไป 600.00