ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 7
ปานกลาง 0 0 2 25
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 87.5%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สวยครับ

27-04-2019
14:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าเรียบร้อยดี

22-06-2017
04:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

OK

19-12-2016
07:57

ไม่เปิดเผยชื่อ

Good service

05-10-2016
10:39

ไม่เปิดเผยชื่อ

OK

01-09-2016
13:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

D

20-07-2016
20:21

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของไม่เหมือนในรูป

31-01-2016
15:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจมาก

30-12-2015
15:09