การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 40.00
2 - 2 50.00
3 - 3 60.00
4 - 4 70.00
5 - 5 80.00
6 - 6 90.00
7 - ขึ้นไป 200.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "จำนวนสินค้ารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
จำนวน (ชิ้น) ค่าจัดส่ง (บาท)
0 - 1 55.00
2 - 2 70.00
3 - 3 85.00
4 - 4 100.00
5 - 5 115.00
6 - 6 130.00
7 - 7 145.00
8 - 8 160.00
9 - 9 175.00
10 - 10 190.00
11 - ขึ้นไป 250.00