การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 35.00
0.51 - 1.00 42.00
1.01 - 1.50 50.00
1.51 - 2.00 50.00
2.01 - 2.50 60.00
2.51 - 3.00 75.00
3.01 - 4.50 90.00
4.51 - 6.00 100.00
6.01 - 7.50 130.00
7.51 - ขึ้นไป 200.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 40.00
0.51 - 1.00 82.00
1.01 - 1.50 95.00
1.51 - 2.50 120.00
2.51 - 3.50 140.00
3.51 - 4.50 157.00
4.51 - 5.50 180.00
5.51 - 6.50 225.00
6.51 - ขึ้นไป 255.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย NIM Express
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.50 80.00
1.51 - 3.00 110.00
3.01 - 4.50 130.00
4.51 - 6.00 160.00
6.01 - 7.50 200.00
7.51 - 9.00 240.00
9.01 - ขึ้นไป 280.00