ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 14
ปานกลาง 1 2 4 74
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าตรงตามที่สั่ง

14-02-2019
12:58

Kanda

ใส่ได้พอดีเลย ชอบมากค่ะ

11-01-2019
13:20

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับของตรงตามที่โพสต์ขาย

24-12-2018
20:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของตรงตามที่ต้องการค่ะ

16-11-2018
09:13

ดรุณี

การใช้กล่องแพ็คสินค้า ควรใช้กล่องที่มีความทนทานแข็งแรง ใช้กล่อง m150 มาถึงมือลูกค้ากล่องโดนทับ จนขอบกล่องปริออก

13-06-2018
07:43

พิชญ์สินี

คุณภาพของสินค้าดีมากค่ะ

27-04-2018
15:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้ของตรงความต้องการ

10-03-2018
21:46

ไม่เปิดเผยชื่อ

ตรงตามความต้องการ

15-01-2018
11:08

ไม่เปิดเผยชื่อ

เยี่ยมครับ

13-01-2018
14:25

ไม่เปิดเผยชื่อ

.

12-01-2018
19:14