การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 31.00
0.51 - 1.00 39.00
1.01 - 1.50 45.00
1.51 - 2.00 50.00
2.01 - 3.00 70.00
3.01 - 4.00 90.00
4.01 - 5.00 120.00
5.01 - ขึ้นไป 300.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 75.00
1.01 - 2.00 80.00
2.01 - 3.00 130.00
3.01 - 4.00 170.00
4.01 - 5.00 215.00
5.01 - 6.00 260.00
6.01 - ขึ้นไป 500.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 150.00
1.01 - 2.00 250.00
2.01 - 3.00 350.00
3.01 - 4.00 450.00
4.01 - 5.00 560.00
5.01 - 10.00 990.00
10.01 - ขึ้นไป 1,500.00