ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 7 196
ปานกลาง 8 10 33 371
ไม่พอใจ 0 1 2 9
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 50% 77.8% 95.6%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

สุรเชษฐ์

บริการดี

25-01-2018
15:57

กัญญารัตน์

_

19-01-2018
02:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

...

11-01-2018
15:04

สุธี

ไม่ได้รับสินค้า

02-01-2018
02:30

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

30-10-2017
14:54

นายคมสัน

สินค้าส่งช้าครับ

15-10-2017
19:02

ไม่เปิดเผยชื่อ

ok

18-09-2017
21:14

ไม่เปิดเผยชื่อ

_

15-09-2017
11:33

นางนีรนุช

โอเคค่ะ

13-09-2017
23:04

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

04-09-2017
12:19