ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 5
ปานกลาง 0 1 4 34
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

28-04-2019
17:38

พัชรี

สินค้าตรงกับรูป จัดส่งและแจ้งเลขพัสดุเร็ว

27-03-2019
12:17

ไม่เปิดเผยชื่อ

รวดเร็วทันใจค่ะ

03-11-2018
11:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

จัดส่งรวดเร็ว

27-08-2018
08:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสินค้าได้รวดเร็วมากค่ะ ดีมากค่ะ

28-09-2017
13:18