ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 17
ปานกลาง 2 5 8 58
ไม่พอใจ 0 0 0 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 94.4%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

สุมาลี

พอใจมาก

06-06-2019
14:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

ชอบอ่ะ เสียงดี~~~

12-09-2018
16:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพดีมากค่ะ

10-07-2018
16:05

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

10-05-2018
12:32

ฐาปนี

ได้รับสินค้ารวดเร็วดี

29-12-2017
08:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

G

07-11-2017
21:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

06-11-2017
13:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

12-10-2017
13:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจในบริการค่ะ

20-09-2017
20:46

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี ตรงตามที่สั่ง

31-08-2017
08:46