ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 4
ปานกลาง 0 0 1 13
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของถึงเมื่อวาน 8 ตุลาคม ค่ะ

09-10-2018
11:49

ธเนศ

...

22-08-2017
12:35

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าไม่มีจุดบกพร่อง ขอบคุณนะคะ

13-08-2017
12:09

ไม่เปิดเผยชื่อ

DEE KA

10-08-2017
08:56

สีนุรัก

ได้สินค้านานไปนิดหนึ่งค่ะ

08-08-2016
09:04

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

01-08-2016
16:27