ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 1 164
ปานกลาง 1 2 9 286
ไม่พอใจ 0 0 0 3
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 100% 98.2%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ชไมพร

ได้รับสินค้าครบ และขอบคุณสำหรับของแถม

02-02-2019
11:30

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

03-01-2019
16:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

สั่งแป้งเบอร์ 23 แต่ไม่มีสินค้า ได้เบอร์ 21 แทน ระบบไม่สามารถบอกได้ทันทีว่าไม่มีสินค้านี้

20-11-2018
15:11

ไม่เปิดเผยชื่อ

เทสสินค้าแล้วดีเยี่ยม ชอบ

17-11-2018
02:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ

31-10-2018
14:37

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

10-09-2018
20:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าเร็วดี

06-08-2018
10:12

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสินค้าเร็ว ห่อเรียบร้อยดีคะ

03-08-2018
07:47

เกษราภรณ์

OK

26-06-2018
08:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

22-05-2018
18:28