ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 3 5 20 156
ปานกลาง 4 11 43 259
ไม่พอใจ 0 0 0 3
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 98.1%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

22-05-2018
18:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

ok

07-04-2018
13:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

สีอ่อนกว่ารูป แต่ก็โอเค

03-04-2018
12:51

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

06-03-2018
23:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

OK

05-02-2018
10:09

ไม่เปิดเผยชื่อ

เร็วดีค่ะ

14-12-2017
19:29

ศิริรัตน์

ดีค่ะ

20-11-2017
11:34

อมราวดี

ดีค่ะ

13-11-2017
22:20

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจ

19-10-2017
11:00

ไม่เปิดเผยชื่อ

ถ้าของที่จะส่งมาไม่เหมือนในรูปตัวอย่างน่าจะแจ้งลูกค้าก่อน

03-10-2017
14:43