ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 2 4 12 159
ปานกลาง 9 15 39 271
ไม่พอใจ 0 0 0 3
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 98.1%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

10-09-2018
20:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าเร็วดี

06-08-2018
10:12

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งสินค้าเร็ว ห่อเรียบร้อยดีคะ

03-08-2018
07:47

เกษราภรณ์

OK

26-06-2018
08:22

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

22-05-2018
18:28

ไม่เปิดเผยชื่อ

ok

07-04-2018
13:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

สีอ่อนกว่ารูป แต่ก็โอเค

03-04-2018
12:51

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมาก

06-03-2018
23:44

ไม่เปิดเผยชื่อ

OK

05-02-2018
10:09

ไม่เปิดเผยชื่อ

เร็วดีค่ะ

14-12-2017
19:29