ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 5
ปานกลาง 0 0 1 16
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่มี

17-09-2017
08:40

ไม่เปิดเผยชื่อ

่ร

24-08-2017
18:37

ไม่เปิดเผยชื่อ

ของมาเร็วดีครับ

17-06-2017
19:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

คนขายให้บริการดี ตอบข้อซักถามดี รายงานการส่งของให้รู้ด้วย

29-03-2017
16:34

ไม่เปิดเผยชื่อ

น่ารักค่ะ

07-03-2017
18:16

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าเรียบร้อยดีค่ะ

17-02-2017
08:19