การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.20 20.00
0.21 - 0.25 25.00
0.26 - 0.50 30.00
0.51 - 0.55 35.00
0.56 - 1.00 45.00
1.01 - 1.50 65.00
1.51 - ขึ้นไป 70.00