ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 6
ปานกลาง 0 0 1 18
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้า ok ตรงตามต้องการ

09-05-2018
15:32

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

04-05-2018
13:56

ปรารถนา

ของคุณภาพดี ในข้อมูลบอกจัดส่ง kerry แต่ของส่งมาทาง ems งงว่าสั่งไปทางไหนแน่ แต่ถึงเร็ว

03-04-2018
18:35

ธีวรากานต์

Ok

13-02-2018
14:17

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมากค่ะ

01-02-2018
13:22

อลิษา

จัดส่งรวดเร็วสินค้าตรงตามที่ต้องการคะ

13-03-2017
00:26