การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 20.00
0.11 - 0.25 25.00
0.26 - 0.50 35.00
0.51 - 1.00 45.00
1.01 - 2.00 65.00
2.01 - ขึ้นไป 70.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.10 40.00
0.11 - 0.25 45.00
0.26 - 0.50 60.00
0.51 - 1.00 75.00
1.01 - 1.50 95.00
1.51 - 2.00 110.00
2.01 - 2.50 137.00
2.51 - 3.00 155.00
3.01 - 3.50 182.00
3.51 - 4.00 210.00
4.01 - 4.50 227.00
4.51 - 5.00 247.00
5.01 - ขึ้นไป 282.00