การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1,000.00 20.00
1,000.01 - ขึ้นไป ฟรี
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย Scg Express, Kerry Express
โดยคิดตาม "ราคารวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
ราคา (บาท) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1,000.00 20.00
1,000.01 - ขึ้นไป ฟรี