ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 11
ปานกลาง 0 1 4 33
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

วีระพงษ์

ดีมาก

15-11-2017
08:56

สุนีรัตน์

ถูกใจผู้รับ

10-10-2017
16:47

อารีรัตน์

-

02-10-2017
08:34

สุนีรัตน์

ถูกใจ

29-09-2017
05:47

ประทีป

ดี

14-09-2017
19:59

นายฐากูร

ใส่บัตรเต็มทุกช่องแล้วปิดล็อคไม่ได้/ได้ยาก

19-04-2017
11:12

ไม่เปิดเผยชื่อ

อิอิ

18-01-2017
18:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

พึงพอใจมาก

01-06-2016
21:51

ไม่เปิดเผยชื่อ

สวยงาม

21-03-2016
22:52

ฐิติพร

ok

12-11-2015
12:46