ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 2 200
ปานกลาง 0 0 1 1121
ไม่พอใจ 0 0 0 116
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 100% 63.3%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ฝนทอง

คุณภาพตรงที่ลงไว้

20-08-2019
21:49

ไม่เปิดเผยชื่อ

พอใจมาก

21-05-2019
10:00

ไม่เปิดเผยชื่อ

...............................

16-01-2019
19:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

08-12-2018
11:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าเหมือนกับที่ลงตัวจริง แต่ลูกไม้ค่อนข้างดูความหนาของผ้ายาก

12-11-2018
15:31

ไม่เปิดเผยชื่อ

....

27-07-2018
20:32

ดวงพร

ช้าเกินไป

06-05-2018
00:14

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับของแล้วค่ะ

20-04-2018
15:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีคะ

08-04-2018
08:37

ไม่เปิดเผยชื่อ

แม่ค้าน่ารักค่ะ ส่งของรวดเร็ว ติดตามงานดีค่ะ

24-03-2018
10:57