ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 38
ปานกลาง 0 2 3 125
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 0% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ส่งเร็วดีค่ะ

02-08-2017
06:15

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

26-05-2017
07:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีครับ

27-04-2017
18:58

ไม่เปิดเผยชื่อ

ชุดสวย

14-04-2017
21:36

ไม่เปิดเผยชื่อ

สวยค่ะ

23-03-2017
10:01

ธัญชนก

ประทบัใจ

02-03-2017
14:39

ธัญชนก

ประทับใจร้านค้าและสินค้า

02-03-2017
14:38

กนกวรรณ

Ok

21-01-2017
11:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

ใส่ใจและบริการหลังการขาย ติดตามลูกค้า

16-12-2016
20:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

คุณภาพตามราคา

08-12-2016
20:20