ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 0 32
ปานกลาง 0 3 7 83
ไม่พอใจ 1 1 1 3
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 0% 0% 91.4%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่ส่งตามกำหนดเวลา

26-05-2019
21:55

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

19-07-2018
22:26

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

22-05-2018
15:47

ไม่เปิดเผยชื่อ

-

06-01-2018
16:18

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าไม่ได้ตามแบบที่สั่งแต่ทางร้านได้โทรแจ้งอยู่ แอบเสียดายแบบที่สั่งไว้ก่อนหน้า โดยรวมดีค่ะ

22-12-2017
12:14

ราตรี

ดีค่ะ

15-12-2017
10:19

วีระ

สินค้าไม่ตรงรุ่นที่สั่ง

08-09-2017
16:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

เร็วดีคับ

24-08-2017
09:01

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าที่สั่งรายการบอกเป็นแบต Lion แต่ส่งมาความจริงเป็นแบต Li-po

20-07-2017
19:56

ไม่เปิดเผยชื่อ

Super fast shipping Good item

03-07-2017
13:58