การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 50.00
1.01 - 5.00 100.00
5.01 - 10.00 150.00
10.01 - 15.00 200.00
15.01 - 20.00 350.00
20.01 - 25.00 500.00
25.01 - ขึ้นไป 700.00
จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย JK Express
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 60.00
1.01 - 5.00 120.00
5.01 - 10.00 200.00
10.01 - 15.00 300.00
15.01 - 20.00 450.00
20.01 - 25.00 500.00
25.01 - 30.00 600.00
30.01 - ขึ้นไป 700.00