การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.02 15.00
0.03 - 0.10 20.00
0.11 - 0.50 30.00
0.51 - 1.00 40.00
1.01 - 1.90 60.00
1.91 - ขึ้นไป 300.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.50 40.00
0.51 - 1.00 50.00
1.01 - 1.50 80.00
1.51 - 2.00 90.00
2.01 - 2.50 120.00
2.51 - 3.00 140.00
3.01 - 4.00 180.00
4.01 - 5.00 220.00
5.01 - 6.00 260.00
6.01 - 7.00 320.00
7.01 - 8.00 360.00
8.01 - 9.00 420.00
9.01 - 10.00 480.00
10.01 - 11.00 500.00
11.01 - 12.00 520.00
12.01 - 13.00 530.00
13.01 - 14.00 550.00
14.01 - 15.00 560.00
15.01 - ขึ้นไป 600.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 50.00
1.01 - 3.00 70.00
3.01 - 6.00 100.00
6.01 - 10.00 200.00
10.01 - 15.00 220.00
15.01 - 20.00 270.00
20.01 - 30.00 300.00
30.01 - ขึ้นไป 350.00