ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 3 12 60 60
ปานกลาง 8 214 251 251
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 100% 100% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าคุณภาพดีเหมาะสมกับราคาค่ะ​ การจัดส่งรวดเร็วดี

23-07-2020
18:03

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีมีคุณภาพคะ

01-07-2020
12:35

ไม่เปิดเผยชื่อ

.

29-06-2020
09:21

ไม่เปิดเผยชื่อ

bbb

26-06-2020
11:32

Nathawan

ok

16-05-2020
08:53

ไม่เปิดเผยชื่อ

ก็นะ

17-04-2020
20:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่ชอบคุณภาพการห่อ

17-04-2020
20:59

ไม่เปิดเผยชื่อ

อยากช่วยสนับสนุนเล็กๆน้อยให้น้องครับ

11-04-2020
14:14

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

26-03-2020
10:41

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีค่ะ ชอบ

17-03-2020
22:23