การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จัดส่งแบบ ลงทะเบียน โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.25 35.00
0.26 - 0.50 45.00
0.51 - 1.00 55.00
1.01 - 2.00 65.00
2.01 - ขึ้นไป 500.00
จัดส่งแบบ EMS โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.25 55.00
0.26 - 0.50 57.00
0.51 - 1.00 72.00
1.01 - 1.50 87.00
1.51 - 2.00 102.00
2.01 - 2.50 127.00
2.51 - 3.00 142.00
3.01 - 3.50 162.00
3.51 - 4.00 177.00
4.01 - 4.50 182.00
4.51 - 5.00 222.00
5.01 - ขึ้นไป 500.00
บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 1-3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 1.00 45.00
1.01 - 5.00 75.00
5.01 - 10.00 95.00
10.01 - 15.00 175.00
15.01 - 20.00 250.00
20.01 - ขึ้นไป 500.00