ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 1 1 44
ปานกลาง 3 5 9 102
ไม่พอใจ 0 0 0 2
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0% 100% 100% 95.7%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

good job

09-01-2020
19:11

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าดีมีคุณภาพ

08-05-2019
14:38

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมากครับ

05-03-2019
19:46

วัฒนศักดิ์

พึงพอใจ ดีครับ

21-03-2018
13:07

วัฒนศักดิ์

ดีครับ ให้บริการลูกค้า ดีมากครับ

21-03-2018
13:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

ได้รับสินค้าไวมาก

14-12-2017
16:11

ไม่เปิดเผยชื่อ

ไม่ตรงตามภาพ

24-10-2017
14:17

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

04-10-2017
17:09

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

19-09-2017
23:04

จารุวรรณ

สินค้าไม่ตรงในรูปหลักที่แสดง(หมวกไม่พรมมีลายนูนตรงขอบ) ทำให้เกิดความสับสน สินค้าจริงๆ เป็นหมวกไหมพรมเรียบที่มีรูปดาว เป็นเพราะลูกค้าดูรายละเอียดไม่ครบ แต่ทางร้านก็ควรแสดงรูปให้ตรงความจริง

16-08-2017
08:50