ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 1 6
ปานกลาง 0 0 0 7
ไม่พอใจ 0 0 0 0
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0.0% 100% 100%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ตรงตามที่สั่ง ส่งเร็ว

12-08-2019
18:32

นพวรรณ

--

21-02-2018
14:25

นพวรรณ

ดีค่ะ

01-11-2017
13:10

ไม่เปิดเผยชื่อ

สินค้าถูกต้อง ใส่ใจบริการดีมาก

23-07-2017
20:06

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดี

29-09-2016
19:24

ไม่เปิดเผยชื่อ

------

18-08-2016
15:11