ความพึงพอใจต่อร้านค้า ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ประวัติความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ 3 เดือนล่าสุด 6 เดือนล่าสุด 12 เดือนล่าสุด ทั้งหมด
พอใจ 0 0 3 3
ปานกลาง 0 1 9 9
ไม่พอใจ 0 0 1 1
ความพึงพอใจต่อร้านค้า 0.0% 0% 75% 75%

สรุปความพึงพอใจของผู้ซื้อทั้งหมด

ผู้ซื้อ
ผู้ซื้อ/ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ
ความคิดเห็น
ความพึงพอใจ/วันที่
วันที่

ไม่เปิดเผยชื่อ

ดีมากค่ะ

31-10-2018
18:10

พัชรินทร์

ดีงาม ใช้ดี

28-09-2018
14:14

ไม่เปิดเผยชื่อ

ใช้ดีมากค่ะ

27-08-2018
12:43

ไม่เปิดเผยชื่อ

ความล่าช้าของสินค้า

01-08-2018
23:39