การจัดส่ง

ร้านค้านี้มีวิธีการจัดส่งดังต่อไปนี้

จัดส่งด้วยร้านค้าเองโดย DDZONE
โดยคิดตาม "น้ำหนักรวม" ต่อรายการสั่งซื้อ ระยะเวลาประมาณ 3 วัน (นับจากวันแจ้งจัดส่ง)
น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่าจัดส่ง (บาท)
0.00 - 0.99 70.00
1.00 - 1.99 100.00
2.00 - 2.99 150.00
3.00 - 4.99 250.00
5.00 - 9.99 350.00
10.00 - 14.99 450.00
15.00 - ขึ้นไป 550.00